1.6.2007.

Sastanci Stranaka

Prvi sastanak stranaka Okvirnoga sporazuma

Početak 01.06.2007.
Završava 01.06.2007.