31.5.2013.

Sastanci Stranaka

Četvrti sastanak stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save

Četvrti sastanak država stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save održao se 31. svibnja 2013. u Sarajevu (Bosna i Hercegovina).
Mjesto događaja Parlamentarna skupština BiH (Trg BiH 1, Sarajevo)
Početak 31.05.2013.
Završava 31.05.2013.