15.9.2021.

Sastanci stručnih grupa

46. sastanak PEG RBM

46. sastanak PEG RBM je održan 15. septembra 2021. online.
Mjesto događaja Web meeting
Početak 15.09.2021.
Završava 15.09.2021.