17.5.2021.

Sastanci stručnih grupa

45. sastanak PEG RBM

45. sastanak PEG RBM je održan 17. maja 2021. online.
Mjesto događaja Web meeting
Početak 17.05.2021.
Završava 17.05.2021.