15.9.2021.

Sastanci stručnih skupina

46. sastanak PEG RBM

46. sastanak PEG RBM je održan od 15. rujna 2021. online.
Mjesto događaja Web meeting
Početak 15.09.2021.
Završava 15.09.2021.