17.5.2021.

Sastanci stručnih skupina

45. sastanak PEG RBM

45. sastanak PEG RBM je održan od 17. svibnja 2021. online.
Mjesto događaja Web meeting
Početak 17.05.2021.
Završava 17.05.2021.