21.9.2022.

Sastanci stručnih skupina

48. sastanak PEG RBM

48. sastanak PEG RBM je održan od 21. rujna 2022. online.
Mjesto događaja Web meeting
Početak 21.09.2022.
Završava 21.09.2022.