29.11.2021.

Dogodki

Delavnica o izdelavi Osnutka načrta upravljanja sedimentom

Z Okvirnim sporazumom o Savskem bazenu (FASRB) so štiri obrežne države: Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Slovenija in Srbija vključene v čezmejno sodelovanje, ki ga koordinira Mednarodna komisija za Savski bazen (ISRBC). Temeljni pravni dokument za sodelovanje na področju trajnostnega upravljanja s sedimenti je Protokol o upravljanju s sedimenti k FASRB (v veljavi od oktobra 2017), ki zavezuje pogodbenice FASRB k sodelovanju pri razvoju Načrta upravljanja s sedimenti za Savski bazen.

ISRBC je ob podpori Unescovega urada v Benetkah koordinirala pripravo Osnutka načrta upravljanja s sedimentom, ki predstavlja pomemben korak pri izvajanju določil Protokola. 29. novembra 2021 je bila organizirana delavnica, ki je zbrala deležnike iz vodnega, plovbenega in hidroenergetskega sektorja ter nevladne organizacije iz držav porečja reke Save.

Glavna vprašanja, o katerih so razpravljali na delavnici, so bila:
  • Stanje upravljanja s sedimentom na ravni Savskega bazena
  • Stanje upravljanja s sedimentom na ravni države/entitete (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina in Srbija)
  • Osnutek načrta upravljanja s sedimentom za Savski bazen, katerega namen je zagotoviti analizo obstoječih praks upravljanja s sedimentom v Savskem bazenu in opredeliti nadaljnje korake za razvoj celovitega Načrta upravljanja s sedimentom za Savski bazen.
Ta delavnica je bila priložnost za predstavitev glavnih ugotovitev Osnutka, ki so ga razvili nacionalni in mednarodni strokovnjaki, za razpravo in posredovanje povratnih informacij, ki bi pomagale pri dokončanju Osnutka in pri opredelitvi nadaljnjih korakov k razvoju celovitega Načrta upravljanja s sedimentom za Savskega bazena, kot določa Protokol.

 
Mesto dogodka Online meeting
Začetek 29.11.2021.
Konec 29.11.2021.