Najave

Oglas za delovno mesto: Posebni svetovalec za ekonomske in finančne zadeve

MEDNARODNA KOMISIJA ZA SAVSKI BAZEN
objavlja
 natečaj za mesto
Posebni svetovalec za ekonomske in finančne zadeve
Pogoji natečaja: delovno mesto je odprto za državljane Republike Slovenije. Delovno mesto je na sedežu Savske komisije - Zagreb, Republika Hrvaška.
 
Opis dela in zahtevane kvalifikacije: Vse informacije o opisu dela, potrebnih kvalifikacijah in drugih pogojih za navedeno delovno mesto so dostopni v priloženem dokumentu.
 
V kolikor ste zainteresirani za navedeno delovno mesto, vas prosimo, da dostavite pismo prijave in vse zahtevane dokumente v angleščini ali na enem izmed službenih jezikov držav članic Savske komisije (bosanski, hrvaški, slovenski, srbski) do 12. oktobra 2022 na naslov: 
 
Međunarodna komisija za sliv rijeke Save
Kneza Branimira 29, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Veza: Prijava za mesto - Posebni svetovalec za ekonomske in finančne zadeve
ali na E-mail: isrbc@savacommission.org