Riječni informacijski servisi

Riječni informacijski servisi (RIS) su informacijski servisi namijenjeni poboljšanju sigurnosti i učinkovitosti transporta na unutarnjim plovnim putovima (IWT) putem optimizacije prometa i transportnih procesa. Ključni aspekt predstavlja brz elektronski prijenos podataka između vode i obale razmjenom informacija u realnom vremenu. Stoga RIS-i imaju za cilj pojednostaviti razmjenu informacija između svih dionika na unutarnjim plovnim putovima.
 
Ovaj koncept obuhvaća slijedeće:
  • Kopneni AIS (Sustav automatske identifikacije - AIS);
  • Inland ECDIS (Elektronski prikaz plovidbenih karata i informacijski sustav);
  • ERI - Elektronsko izvještavanje s plovila;
  • NtS – Priopćenja brodarstvu;
  • Elektronske plovidbene karte;
  • Baza podataka o trupu plovila;
  • Sustavi za upravljanje brodskim prevodnicama. 
Od 2005. godine, okvirna direktiva EU pruža minimalne zahtijeve za primjenu RIS-a i usvojene RIS standarde kako bi se omogućila prekogranična kompatibilnost nacionalnih sustava.
U rujnu 2009. godine Savska komisija je pokrenula  projekt pod nazivom „Glavni projekt i instalacija prototipa za RIS na rijeci Savi“. Konačni izveštaj usvojen je 2010. godine i dostavljen savskim zemljama na implementaciju. Do sada su RIS implementirani u Srbiji i Hrvatskoj, tako da su u potpunosti operativni na cijelokupnom plovnom putu rijeke Save.
 
Rezultat implementacije ovog projekta predstavlja operativni RIS sustav koji se sastoji od podsustava za nadzor i praćenje plovila (VTT) (11 baznih stanica), podsustava za Elektroničko izveštavanje s plovila (ERI), podsustava za Elektroničko priopćenje brodarstvu (NtS) i podsustava za Elektronski prikaz karata za unutarnju plovidbu i dodatnih informacija (Inland ECDIS).