Календар

08.12.2022.
16.10.2020.
  • Kick-off conference of the WACOM project
16.9.2020.
  • 11. састанак на тему праћења реализације Заједничке изјаве о водећим принципима за развој унутрашње пловидбе и заштите животне средине у сливу реке Дунав
20.7.2020.
  • WACOM пројекат- Уводни састанак
28.5.2020.
  • Друга радионица заинтересованих странa у оквиру пројекта SHELTER
16.12.2019.
  • АЕWS тренинг
12.11.2019.
  • 2. састанак Форума заинтересованих страна за Пројекaт израде студије утицаја на животну средину и пројектне документације за унапређење услова пловидбе на дионици ријеке Саве од ркм 300 до ркм 329
2.10.2019.
  • Прва радионица заинтересованих странa у оквиру пројекта SHELTER
23.9.2019.
  • Четрнаести састанак капетана капетанија са ријеке Саве
31.5.2019.
  • 8. састанак Парламента младих са слива ријеке Саве
22.5.2019.
  • 1. састанак Форума заинтересованих страна за Пројекaт израде студије утицаја на животну средину и пројектне документације за унапређење услова пловидбе на дионици ријеке Саве од ркм 300 до ркм 329