Savska komisija

Duška Kunštek
Predsednica - Članica Savske komisije iz Republike Hrvaške
Photo Institution:
Position
Ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo 
pomočnik ministra

Zoran Andrić
Član Savske komisije iz Bosne in Hercegovine
Photo Institution:
Position
Ministrstvo za promet in zveze
pomočnik ministra

Nataša Milić
Članica Savske komisije iz Republike Srbije

Mitja Bricelj
Član Savske komisije iz Republike Slovenije
Photo Institution:
Position
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije
 

Vanda Medić
Namestnica člana Savske komisije iz Bosne in Hercegovine
Photo Institution:
Position
Ministrstvo za zunanjo trgovino in ekonomske odnose
Višji svetovalec za programe in okoljske projekte

Elizabeta Kos
Namestnica članice Savske komisije iz Republike Hrvaške
Photo Institution:
Position
Ministrstvo za gospodarstvo in trajnostni razvoj
pomočnik ministra

Veljko Kovačević
Namestnik članice Savske komisije iz Republike Srbije
Photo Institution:
Position
Ministrstvo za gradbeništvo, promet in infrastrukturo
pomočnik ministra

Mojca Deželak
Namestnica člana Savske komisije iz Republike Slovenije
Photo Institution:
Position
Ministrstvo za zunanje zadeve
Oddelek za mednarodne organizacije