Други План управљања сливом ријеке Саве

Стране Оквирног споразума одобриле су 2. План управљања сливом ријеке Саве (2. РБМП за Саву) на свом 9. састанку Страна одржаном у Загребу (Република Хрватска) 9. децембра 2022. године.

Други Сава РБМП је развијен с циљем да представља основу за интегрално, технички, као и са аспекта животне средине и економски прихватљиво и одрживо управљање водама у цијелом сливу. Тражећи прекогранична рјешења за корак напријед ка договореним циљевима, описује тренутни статус вода на цијелом сливу и даје Програм мјера који се планира за имплементацију у годинама које долазе.

Други план управљања сливом ријеке Саве доступан је за преузимање, на свим службеним језицима страна Оквирног споразума, као и на енглеском језику.

Кратке информације о другом Сава РБМП-у доступне су у 2nd Sava RBMP Summary (верзија на енглеском).

Documents in attachment

Други План управљања сливом ријеке Саве