Прелиминарна процјена ризика од поплава - aжурирани извjештај 2021.

Израђенo од стране Међународне комисије за слив ријеке Саве у сарадњи са институцијама Страна Оквирног споразума о сливу ријеке Саве (Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и Словенија) и Црне Горе.
Ажурирани извjештај Прелиминарнe процјенe ризика од поплава у сливу ријеке Саве усвојила је Савска комисија на својој 60. сједници 30 јуна i 1. јула 2020.године.
Свеукупна координација и обрада је обављена од стране Секретаријата Савске комисије.

Documents in attachment

Прелиминарна процјена ризика од поплава - aжурирани извjештај 2021. (eng)