Други Извјештај о Анализи слива ријеке Саве

Припремљена од стране Међународне комисије за слив ријеке Саве у сарадњи с институцијама Страна Оквирног споразума о сливу ријеке Саве (Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и Словенија) и Црне Горе.
Аналитички извјештај о сливу ријеке Саве Савска комисија је прихватила на 46. сједници 15.06.2017. године.
Свеукупна координација и уређивање обављено је од стране Секретаријата Савске комисије.

Documents in attachment

2. Извјештај о анализи слива ријеке Саве