Анализа слива ријеке Саве

Припремљен од стране Међународне комисије за слив ријеке Саве у сарадњи са Странама Оквирног споразума о сливу ријеке Саве, Извјештај о анализи слива ријеке Саве усвојен је на 13. Посебној сједници Савске комисије одржаној 22.-23.09.2009. године.

Свеукупна координација и уређивање обављено је од стране Секретаријата Савске комисије.

Documents in attachment

Извјештај о анализи слива ријеке Саве - сажетак
Извјештај о анализи слива ријеке Саве