Према процјени еколошког статуса водних тијела у сливу ријеке Саве - STAWA

Почетак/Крај: 1. април 2015. - 31. март 2016.

Финансирано од: Пројектни фонд Дунавског региона (Пројекат бр. 09_ПА04-Ц1)

Документи у прилогу

Према проћени еколошког статуса водних тијела у сливу ријеке Саве