Девети састанак држава страна Оквирног споразума о сливу реке Саве

Девети састанак Страна, као највиши механизам доношења одлука за имплементацију Оквирног споразума о сливу реке Саве, одржан је у Загребу, 09.12.2022. године. Као састанак високог нивоа, девети састанак Страна, окупио је више од 40 учесника, представнике делегација држава Страна, представнике Црне Горе, Европске комисије, UNESCO-а, UNECE-a, WMO-a, Светске банке и других међународних партнера, као и институција које подржавају и заинтересоване су за имплементацију Оквирног споразума.

Подсећајући на витални значај регионалне сарадње Страна и препознајући важност досадашње имплементације Оквирног споразума, Девети састанак Страна усвојио је Декларацију, кроз коју је препознат напредак у координираној имплементацији ЕУ Директива и  потврђен, као значајно достигнуће у регионалној сарадњи, други План управљања сливом реке Саве. Такође, Стране су поново потврдиле своју посвећеност даљој рехабилитацији и развоју пловидбе на реци Сави и њеним пловним притокама, подстакле даљи и побољшани мултисекторски дијалог са свим релевантним актерима укључујући и младе и даље активности у правцу прилагођавања климатским променама.

Препознајући предности сарадње кроз Савску комисију, Састанак Страна високо је оценио њен досадашњи изванредан рад.

Наредни десети састанак Страна биће одржан у Републици Србији.