Сарадња Парламената младих са сливова река Саве и Шелт - Студијско путовање у Белгију у септембру 2022.