Технички и пројектни извештаји

Нацрт за израду Стратегије прилагођења на климатске промене
Почетак: 1.6.2017. Завршава: 31.1.2018. Сазнајте више

Унапређење заједничких акција у управљању поплавама у сливу реке Саве
Почетак: 21.6.2016. Завршава: 31.10.2018. Сазнајте више

Успостава Хидролошког информационог система слива реке Саве - Сава ХИС
Почетак: 1.7.2015. Завршава: 31.12.2015. Сазнајте више

Према процени еколошког статуса водних тела у сливу реке Саве - STAWA
Почетак: 1.4.2015. Завршава: 31.3.2016. Сазнајте више

Подршка Међународној комисији за слив реке Саве у развоју Географског информационог система - Сава ГИС-а
Почетак: 23.1.2015. Завршава: 30.10.2015. Сазнајте више

Друга фаза подршке владе САД савским земљама
Почетак: 1.12.2014. Завршава: 18.5.2018. Сазнајте више

Према практичним смерницама за одрживо управљање наносом на примеру слива реке Саве: Предлог успоставе система за праћење наноса за слив реке Саве
Почетак: 1.12.2014. Завршава: 30.10.2015. Сазнајте више

Према практичним смерницама за одрживо управљање наносом на примеру слива реке Саве: Процена биланса седимента за реку Саву
Почетак: 19.5.2012. Завршава: 1.12.2013. Сазнајте више

Воде и план прилагођивања на климатске промене за слив реке Саве - WATCAP
Почетак: 16.3.2012. Завршава: 1.8.2015. Сазнајте више

Пилот пројекат о климатским променама: Изградња везе између планирања управљања ризицима од поплава и процене климатских промена у сливу реке Саве
Почетак: 9.3.2011. Завршава: 31.12.2013. Сазнајте више

Главни пројекат и инсталација прототипа за Речне информационе сервисе на реци Сави
Почетак: 1.3.2011. Завршава: 1.3.2012. Сазнајте више

Припрема документације за имплементацију Сава ГИС-а
Почетак: 29.6.2009. Завршава: 29.12.2009. Сазнајте више

Студија изводљивости и пројектна документација за обнову и развој саобраћаја и пловидбе на водном путу реке Саве
Почетак: 1.12.2007. Завршава: 1.7.2008. Сазнајте више

Претходна студија изводљивости за обнову и развој водног пута реке Саве
Почетак: 25.12.2006. Завршава: 19.3.2007. Сазнајте више