Технички и пројектни извештаји

Нацрт за израду Стратегије прилагођења на климатске промене
Start: 1.6.2017. End: 31.1.2018. More

Унапређење заједничких акција у управљању поплавама у сливу реке Саве
Start: 21.6.2016. End: 31.10.2018. More

Успостава Хидролошког информационог система слива реке Саве - Сава ХИС
Start: 1.7.2015. End: 31.12.2015. More

Према процени еколошког статуса водних тела у сливу реке Саве - STAWA
Start: 1.4.2015. End: 31.3.2016. More

Подршка Међународној комисији за слив реке Саве у развоју Географског информационог система - Сава ГИС-а
Start: 23.1.2015. End: 30.10.2015. More

Према практичним смерницама за одрживо управљање наносом на примеру слива реке Саве: Предлог успоставе система за праћење наноса за слив реке Саве
Start: 1.12.2014. End: 30.10.2015. More

Друга фаза подршке владе САД савским земљама
Start: 1.12.2014. End: 18.5.2018. More

Према практичним смерницама за одрживо управљање наносом на примеру слива реке Саве: Процена биланса седимента за реку Саву
Start: 19.5.2012. End: 1.12.2013. More

Воде и план прилагођивања на климатске промене за слив реке Саве - WATCAP
Start: 16.3.2012. End: 1.8.2015. More

Пилот пројекат о климатским променама: Изградња везе између планирања управљања ризицима од поплава и процене климатских промена у сливу реке Саве
Start: 9.3.2011. End: 31.12.2013. More

Главни пројекат и инсталација прототипа за Речне информационе сервисе на реци Сави
Start: 1.3.2011. End: 1.3.2012. More

Припрема документације за имплементацију Сава ГИС-а
Start: 29.6.2009. End: 29.12.2009. More

Студија изводљивости и пројектна документација за обнову и развој саобраћаја и пловидбе на водном путу реке Саве
Start: 1.12.2007. End: 1.7.2008. More

Претходна студија изводљивости за обнову и развој водног пута реке Саве
Start: 25.12.2006. End: 19.3.2007. More