19.9.2022.

Најаве

Оглас за посао: Специјални саветник за економске и финансијске послове

МЕЂУНАРОДНА КОМИСИЈА ЗА СЛИВ РЕКЕ САВЕ (Савска комисија)
објављује
конкурс за место
Специјалног саветника за економске и финансијске послове
Услови конкурса: Радно место је отворено за држављане Републике Словеније. Место обављања послова је седиште Савске комисије - Загреб, Република Хрватска.
Опис послова и потребне квалификације: Све информације о опису послова, потребним квалификацијама и другим условима за наведено радно место доступне су у приложеном документу.
 
Уколико сте заинтересовани за наведено радно место, молимо Вас да, на енглеском језику или на једном од службених језика држава чланица Савске комисије (босански, хрватски, словеначки, српски), доставите писмо пријаве и све тражене документе до 12. октобра 2022. године на адресу:
 
Међународнa комисијa за слив реке Саве
Кнеза Бранимира 29, 10 000 Загреб, Хрватска
Веза: Пријава за посао - Посебни саветник за економске и финансијске послове
или на е-маил: isrbc@savacommission.org
 
Најаве

Оглас за посао: Заменик секретара за пловидбу

МЕЂУНАРОДНА КОМИСИЈА ЗА СЛИВ РЕКЕ САВЕ (Савска комисија)
објављује
конкурс за место
Заменика секретара за пловидбу
Услови конкурса: Радно место је отворено за држављане Републике Хрватске. Место обављања послова је седиште Савске комисије - Загреб, Република Хрватска.
Опис послова и потребне квалификације: Све информације о опису послова, потребним квалификацијама и другим условима за наведено радно место доступне су у приложеном документу.
 
Уколико сте заинтересовани за наведено радно место, молимо Вас да, на енглеском језику или на једном од службених језика држава чланица Савске комисије (босански, хрватски, словенски, српски), доставите писмо пријаве и све тражене документе до 12. октобра 2022. године на адресу:
 
Међународнa комисијa за слив реке Саве
Кнеза Бранимира 29, 10 000 Загреб, Хрватска
Веза: Пријава за посао – Заменик секретара за пловидбу
или на е-маил: isrbc@savacommission.org