23.9.2019.

Догађаји

Четрнаести састанак капетана капетанија са реке Саве


Четрнаести састанак капетана капетанија са реке Саве одржан је 14. и 15. новембра 2019. године у Славонском Броду под покровитељством Републике Хрватске а према уобичајеној ротацији земаља чланица Оквирног споразума о сливу реке Саве 

 

Током састанка доминирале су теме које за циљ имају подизање степена безбедности пловидбе те повећање ефикасности рада самих капетанија. На састанку је, поред капетана капетанија и инспекције унутрашње пловидбе, био присустан и представник Хрватског регистра бродова те су том приликом размењене све важне информације из подручја статутарне цертификације пловила унутрашње пловидбе.
Mesto догађаја Славонски Брод (Хрватска)
Почетак 14.11.2019.
Завршава 15.11.2019.
Састанци стручних група

22. састанак PEG NAV

22 састанак Сталне стручне групе за пловидбу одржан је 29. и 30. октобра 2019. године у просторијама Савске комисије у Загребу.
 

 

Mesto догађаја Седиште Савске комисије (Кнеза Бранимира 29, Загреб)
Почетак 29.10.2019.
Завршава 30.10.2019.