31.8.2022.

Вести

СДИП - Потписан Уговор о додели бесповратних средстава

Међународна банка за обнову и развој, као имплементациона агенција Глобалног фонда за животну средину, и Међународна комисија за слив реке Саве, 31. августа 2022. године, потписале су Уговор о додели бесповратних средстава у сврху финансирања регионалних активности у оквиру пројекта СДИП-Програм интегрисаног развоја коридора река Саве и Дрине.
Регионалне активности имају за циљ јачање стратешког регионалног дијалога, заједничког планирања, одрживог управљања и развоја заједничких водних ресурса у сливу река Саве и Дрине као и изградњу отпорности на климатске шокове. Такође, регионална компонента ће послужити као кључна платформа за изградњу поверења која ће окупити националне актере и ојачати институције и процедуре за сарадњу земаља на сливу реке Саве. Намера је да се слив реке Саве учини мање осетљивим на поплаве и суше тако што ће се, између осталог, фокус ставити на интегрално управљање водним ресурсима и прекограничну сарадњу на праћењу и ублажавању поплава и суша, што ће земље на сливу реке Саве учинити отпорнијим на екстремне временске прилике.
Регионална компонента СДИП-а заснива се на Заједничком плану активности за слив реке Саве, који је као специфичну платформу за развојне пројекте, припремила Међународна комисија за слив реке Саве уз подршку Светске банке 2017. године и Заједничкој изјави о Плану акције и прекретницама за слив реке Саве као катализатору сарадње у региону, коју су потписали представници држава Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве и Црне Горе, на Бледу, Република Словенија, 15. јуна 2017. године, у којима су дате смернице са циљем да служе као покретачка снага за економску интеграцију и сарадњу у региону, доприносећи напорима Страна и Црне Горе да обезбеде одржив економски развој у читавом сливу реке Саве.