Технички и пројектни извјештаји

Нацрт за израду Стратегије прилагођења на климатске промјене
Почетак: 1.6.2017. Завршава: 31.1.2018. Сазнајте више

Унапређење заједничких акција у управљању поплавама у сливу ријеке Саве
Почетак: 21.6.2016. Завршава: 31.10.2018. Сазнајте више

Успостава Хидролошког информационог система слива реке Саве - Сава ХИС
Почетак: 1.7.2015. Завршава: 31.12.2015. Сазнајте више

Према процјени еколошког статуса водних тијела у сливу ријеке Саве - STAWA
Почетак: 1.4.2015. Завршава: 31.3.2016. Сазнајте више

Подршка Међународној комисији за слив ријеке Саве у развоју Географског информационог система - Сава ГИС-а
Почетак: 23.1.2015. Завршава: 30.10.2015. Сазнајте више

Друга фаза подршке владе САД савским земљама
Почетак: 1.12.2014. Завршава: 18.5.2018. Сазнајте више

Према практичним смјерницама за одрживо управљање наносом на примјеру слива ријеке Саве: Приједлог успоставе система за праћење наноса за слив ријеке Саве
Почетак: 1.12.2014. Завршава: 30.10.2015. Сазнајте више

Према практичним смјерницама за одрживо управљање наносом на примјеру слива ријеке Саве: Проћена биланса седимента за ријеку Саву
Почетак: 19.5.2012. Завршава: 1.12.2013. Сазнајте више

Воде и план прилагођивања на климатске промјене за слив ријеке Саве - WATCAP
Почетак: 16.3.2012. Завршава: 1.8.2015. Сазнајте више

Пилот пројекат о климатским промјенама: Изградња везе између планирања управљања ризицима од поплава и процјене климатских промјена у сливу ријеке Саве
Почетак: 9.3.2011. Завршава: 31.12.2013. Сазнајте више

Главни пројекат и инсталација прототипа за Ријечне информационе сервисе на ријеци Сави
Почетак: 1.3.2011. Завршава: 1.3.2012. Сазнајте више

Припрема документације за имплементацију Сава ГИС-а
Почетак: 29.6.2009. Завршава: 29.12.2009. Сазнајте више

Студија изводљивости и пројектна документација за обнову и развој саобраћаја и пловидбе на водном путу ријеке Саве
Почетак: 1.12.2007. Завршава: 1.7.2008. Сазнајте више

Претходна студија изводљивости за обнову и развој водног пута ријеке Саве
Почетак: 25.12.2006. Завршава: 19.3.2007. Сазнајте више