Контакт

Међународна комисија за слив ријеке Саве
Поштанска адреса:

 
Кнеза Бранимира 29/II
10000 Загреб
Хрватска
Телефон:  +385 1 4886960
Фаx: +385 1 4886986
Е-пошта: isrbc@savacommission.org
 
Овдје можете пронаћи више информација о контактима.

Локација