19.9.2022.

Најаве

Оглас за посао: Замјеник секретара за пловидбу

МЕЂУНАРОДНА КОМИСИЈА ЗА СЛИВ РИЈЕКЕ САВЕ (Савска комисија)
објављује
конкурс за мјесто
Замјеника секретара за пловидбу
Услови конкурса: Радно мјесто је отворено за држављане Републике Хрватске. Мјесто обављања послова је сједиште Савске комисије - Загреб, Република Хрватска.
Опис послова и потребне квалификације: Све информације о опису послова, потребним квалификацијама и другим условима за наведено радно мјесто доступне су у приложеном документу.
 
Уколико сте заинтересовани за наведено радно мјесто, молимо Вас да, на енглеском језику или на једном од службених језика држава чланица Савске комисије (босански, хрватски, словенски, српски), доставите писмо пријаве и све тражене документе до 12. октобра 2022. године на адресу:
 
Међународнa комисијa за слив ријеке Саве
Кнеза Бранимира 29, 10 000 Загреб, Хрватска
Веза: Пријава за посао – Замјеник секретара за пловидбу
или на е-маил: isrbc@savacommission.org
 
Најаве

Оглас за посао: Специјални савјетник за економске и финансијске послове

МЕЂУНАРОДНА КОМИСИЈА ЗА СЛИВ РИЈЕКЕ САВЕ (Савска комисија)
објављује
конкурс за мјесто
Специјалног савјетника за економске и финансијске послове
Услови конкурса: Радно мјесто је отворено за држављане Републике Словеније. Мјесто обављања послова је сједиште Савске комисије - Загреб, Република Хрватска.
Опис послова и потребне квалификације: Све информације о опису послова, потребним квалификацијама и другим условима за наведено радно мјесто доступне су у приложеном документу.
 
Уколико сте заинтересовани за наведено радно мјесто, молимо Вас да, на енглеском језику или на једном од службених језика држава чланица Савске комисије (босански, хрватски, словеначки, српски), доставите писмо пријаве и све тражене документе до 12. октобра 2022. године на адресу:
 
Међународнa комисијa за слив ријеке Саве
Кнеза Бранимира 29, 10 000 Загреб, Хрватска
Веза: Пријава за посао - Посебни савјетник за економске и финансијске послове
или на е-маил: isrbc@savacommission.org