31.8.2022.

Вијести

СДИП - Потписан Уговор о додјели бесповратних средстава

Међународна банка за обнову и развој, као имплементациона агенција Глобалног фонда за животну средину, и Међународна комисија за слив ријеке Саве, 31. августа 2022. године, потписале су Уговор о додјели бесповратних средстава у сврху финансирања регионалних активности у оквиру пројекта СДИП-Програм интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине.
Регионалне активности имају за циљ јачање стратешког регионалног дијалога, заједничког планирања, одрживог управљања и развоја заједничких водних ресурса у сливу ријека Саве и Дрине као и изградњу отпорности на климатске шокове. Такође, регионална компонента ће послужити као кључна платформа за изградњу повjерења која ће окупити националне актере и ојачати институције и процедуре за сарадњу земаља на сливу ријеке Саве. Намjера је да се слив ријеке Саве учини мање осјетљивим на поплаве и суше тако што ће се, између осталог, фокус ставити на интегрално управљање водним ресурсима и прекограничну сарадњу на праћењу и ублажавању поплава и суша, што ће земље на сливу ријеке Саве учинити отпорнијим на екстремне временске прилике.
Регионална компонента СДИП-а заснива се на Заједничком плану активности за слив ријеке Саве, који је као специфичну платформу за развојне пројекте, припремила Међународна комисија за слив ријеке Саве уз подршку Свјетске банке 2017. године и Заједничкој изјави о Плану акције и прекретницама за слив ријеке Саве као катализатору сарадње у региону, коју су потписали представници држава Страна Оквирног споразума о сливу ријеке Саве и Црне Горе, на Бледу, Република Словенија, 15. јуна 2017. године, у којима су дате смјернице са циљем да служе као покретачка снага за економску интеграцију и сарадњу у региону, доприносећи напорима Страна и Црне Горе да осигурају одржив економски развој у читавом сливу ријеке Саве.