Саопштења бродарству

Саопштење бродарству бр. 10/23 хрв

Саопштава се заповједницима пловила и састава као и другим учесницима у пловидби да је.....