WACOM

Управљање ванредним ситуацијама у сливу реке Саве (WACOM)


Почетак/Крај: 01.07.2020 - 31.12.2022

Финансијска подршка: EУ фондови (EDRF, IPA)

Главни циљ: смањење ризика узрокованих акцидентним загађењем и поплавама транснационалних димензија кроз јачање транснационалне и међусекторске сарадње између институција, посебно владиних институција (одговорних за управљање водама и поплавама и цивилних заштита) које управљају приправношћу и деловањем услед поплава и акцидентних загађења.