Пловидба

Успостављање међународног режима пловидбе на ријеци Сави и њеним притокама, који предвиђа успостављање услова за безбједну пловидбу на ријеци Сави и њеним притокама, један је од главних циљева Оквирног споразума о сливу ријеке Саве (ФАСРБ) и Међународне комисије за слив ријеке Саве (Савске комисије). Након што је ФАСРБ ступио на снагу, ријека Сава постала је отворена за међународну пловидбу, што значи да је пловидба на ријеци Сави слободна за трговачке бродове свих држава. 

    

Када је у питању циљ, Сава комисија константно обавља интензивне активности како би уклонила постојеће препреке за одрживи развој пловидбе. Поред тога, Савске државе идентификовале су обнову и развој инфраструктуре пловних путева и јединствени систем правила у погледу безбједности пловидбе као своје главне приоритете у области пловидбе.

Ове активности обухватају, између осталог: 
  • усвајање Плана за обиљежавање, одржавање и развој водних путева;
  • усвајање унифицираних правила пловидбе, узимајући у обзир специфичне услове одређених дионица водних путева; 
  • усвајање техничких правила везаних за пловила унутрашње пловидбе и правила о посади на пловилима; 
  • успостављање Ријечних информационих сервиса; 
  • координацију активности за обнову и развој пловног пута ријеке Саве. 
Поред тога, заједно са Странама, Савска комисија континуирано улаже напоре како би обезбиједила средства за пројекте који би унаприједили услове пловидбе на ријеци Сави и тиме остварили договорене циљеве из приоритетних области сарадње.