Секретаријат

Секретаријат је административно и извршно тело Међународне комисије за слив реке Саве (Савска комисија) коју чине службеници и административно особље. Службеници Секретаријата су Секретар, његови заменици и саветници, држављани Страна, заступљени на равноправној основи, које именује Савска Комисија. Структура Секретаријата илустрована је на слици.