Подршка Међународној комисији за слив реке Саве у развоју Географског информационог система - Сава ГИС-а

Почетак/Крај: 1. јануар 2015. - 30. новембар 2015.

Финансирано од: Еуропска комисија

Главна постигнућа
 • набавка софтвера
 • ГеоИнформациони систем - Сава ГИС за слив реке Саве успостављен 
  • заједничка Сава ГИС база података
  • Сава Геопортал
  • wеб апликација за унос, уређивање и преузимање података и метаподатака
  • трансфер знања (радионице и тренинзи за крајње кориснике)
  • системска и корисничка документација.

Documents in attachment

Финални извештај