Претходна студија изводљивости за обнову и развој водног пута реке Саве

Почетак/Крај: 25. децембар 2006. - 19. март 2007.

Финансирано од: Савска комисија

Документи у прилогу

Претходна студија изводљивости за обнову и развој пловног пута реке Саве