Припрема документације за имплементацију Сава ГИС-а

Почетак/Крај: 29. јун 2009. - 29. децембар 2009.

Финансирано од: Савска комисија

Документи у прилогу

Извршни преглед
Кратак сажетак