Значајна питања управљања водама у сливу реке Саве

Припремљен од стране Међународне комисије за слив реке Саве у сарадњи са Странама Оквирног споразума о сливу реке Саве, Значајна питања управљања водама у сливу реке Саве - Привремени преглед, усвојен је од стране Савске комисије у децембру 2017. године.

Свеукупна координација и уређивање обављени су од стране Секретаријата Савске комисије. 

Documents in attachment

Сажетак јавног савјетовања о привременом прегледу значајних питања управљања водама у сливу реке Саве
Значајна питања управљања водама у сливу реке Саве - Привремени преглед