Рељеф и хидрографија

Просјечна надморска висина слива ријеке Саве је око 545 mnm, варира од 2.864 mnm на врху Триглав, на Јулијским Алпима у Словенији до око 70 mnm на ушћу ријеке Саве у Београду, у Србији. Високе планине, Алпи и Динариди, доминирају у Словенији, јужном дијелу Хрватске, Босне и Херцеговине, и на нарочито стрмим теренима у Црној Гори и сјеверној Албанији, гдје је просјечна надморска висина већа од 2.000 mnm са повременим прекорачењем 2.500 mnm (врх Боботов Кук). Знатан дио подручја слива прекривен је шумама, док сјеверни дио слива кроз Панонску низију карактерише плодно пољопривредно земљиште.