Оквирни споразум о сливу ријеке Саве

Оквирни споразум о сливу ријеке Саве (ФАСРБ), први развојно оријентисан мултилатерални споразум закључен у региону у ХХI вијеку, Стране су потписале 3.12.2002. године у Крањској Гори у Словенији и ратификовле га 2004. године. ФАСРБ представља основу за прекограничну сарадњу влада, институција и појединаца ка одрживом развоју слива ријеке Саве. 

ФАСРБ дефинише три главна циља сарадње: 
  • успостављање међународног режима пловидбе на ријеци Сави и њеним пловним притокама, 
  • успостављање одрживог управљања водама, 
  • предузимање мјера за спречавање или ограничавање опасности, и за смањење и уклањање негативних посљедица, укључујући и посљедице поплава, леда, суша и случајева испуштања по воду опасних материја. 

Основни принципи сарадње у сливу ријеке Саве предвиђени од стране ФАСРБ-а и договорени од стране свих Страна су суверена једнакост, територијални интегритет и постизање заједничке добробити, сарадња у „доброј вјери“ уз међусобно поштовање националних законодавстава, институција и организација. 
 
За имплементацију ФАСРБ-а Стране су номиновале надлежне националне институције. За координацију имплементације ФАСРБ основана је Међународна комисија за слив ријеке Саве