Секретаријат

Секретаријат је административно и извршно тијело Међународне комисије за слив ријеке Саве (Савска комисија) коју чине службеници и административно особље. Службеници Секретаријата су Секретар, његови замјеници и савјетници, држављани Страна, заступљени на равноправној основи, које именује Савска Комисија. Структура Секретаријата илустрована је на слици.