Особље

Драган Зељко
Извршни секретар
Контакт
Тел: + 385 1 488 69 61
E-mail: dzeljko@savacommission.org
 
Крунослав Сопчек
Замјеник секретара за пловидбу
  Контакт
Тел: + 385 1 488 69 62
E-mail: ksopcek@savacommission.org
 

Јована Бастић Рашета
Замjеница секретара за управљање водама и водно планирање
Контакт
Тел: + 385 1 488 69 68
E-mail: jraseta@savacommission.org

Само Грошељ
Замjеник секретара за заштиту вода и акватичних еко система
 
Контакт
Тел: + 385 1 488 69 67
E-mail: sgroselj@savacommission.org

Мелита Жижановић-Дакић
Специјална савjетница за правне и опште послове
Контакт
Тел: + 385 1 488 69 66
E-mail: mzizanovic@savacommission.org

Александра Томишић
Специјална савjетница за економска и финансијска питања
  Контакт
Тел: + 385 1 488 69 65
E-mail: atomisic@savacommission.org

Никола Цвјетковић
Специјални савjетник за информационе системе
  Контакт
Тел: + 385 1 488 69 69
E-mail: ncvjetkovic@savacommission.org

Душко Исаковић
Савjетник за техничка питања пловидбе
Контакт
Тел: + 385 1 488 69 63
E-mail: disakovic@savacommission.org

Горан Шукало
Савjетник за безбjедност пловидбе
Контакт
Тел: + 385 1 488 69 64
E-mail: gsukalo@savacommission.org

Мирза Сарач
Савjетник за заштиту од штетног дејства вода и ванредних утицаја на водни режим
Контакт
Тел: + 385 1 488 69 72
E-mail: msarac@savacommission.org

Ана Маринић
Техничка администраторка
Контакт
Тел: + 385 1 488 69 60
E-mail: isrbc@savacommission.org