PEG NAV

Стална стручна група за пловидбу (PEG NAV)

Општи циљпружање помоћи, смјерница и координације свих активности Међународне комисије за слив ријеке Саве у вези са имплементацијом Оквирног споразума о сливу ријеке Саве (ФАСРБ)  у области пловидбе.
 • Учествовање у изради стратешких и планских докумената Савске комисије; 
 • Учествовање у припреми и имплементацији пројеката из области пловидбе на ријеци Сави у складу са мандатом повјереним од стране Савске комисије;
 • Обезбјеђење усклађености прописа из области пловидбе у сливу ријеке Саве;
 • Рад на повећању степена безбједности пловидбе;
 • Координисање планирања обиљежавања и одржавања пловних путева;
 • Подршка, по потреби, Секретаријату у припреми приједлога одлука Савске Комисије које се односе на пловидбу;
 • Предлагање смјерница за развој РИС-а на ријеци Сави и учествовање у усклађивању критеријума за имплементацију РИС-а; 
 • Учествовање у припреми или измјенама протокола уз ФАСРБ;
 • Учествовање у хармонизацији и унапређењу критеријума за класификацију водног пута;
 • Наставак развоја лука и лучке инфраструктуре;
 • Обављање других задатака и дужности конкретно повјерених од стране Савске Комисије.
 
Босна и Херцеговина:

      
Динка Масло, чланица
Марина Симикић, чланица
Младен Рогић, члан 
Република Хрватска:

 
Мирослав Иштук, члан 
Јеролима Павловић, чланица  
Жељко Радић, члан 
Република Србија: 
Милован Степанов, члан
Мирослав Грнчарски, 
члан
Владимир Пајванчић, члан
Ирена Коњевић, замјеница члана
Мирјана Живковић, замјеница члана
Република Словенија:

 
Јоже Клеменчич, члан  
Јеленко Шветак, замјеник члана  
Наташа Смолар Жванут, замјеница члана

Предсједавајући: Крунослав Сопчек, Секретаријат Савске комсије