Систем за прогнозу и упозорења на поплаве

Систем прогнозе и упозорења на поплаве у сливу ријеке Саве – Сава FFWS снажно доприноси јачању организација одговорних за хидрометеоролошке услуге и одбрани од поплава у земљама у сливу ријеке Саве. Сава FFWS, као заједничка прогностичка платформа, је додана вриједност постојећим националним системима за прогнозу и упозорење, пружа побољшану основу за припрему и оптимизацију мјера за ублажавање, због чега значајно доприноси смањењу посљедица поплава.  Главни циљ Сава FFWS-а је пружање подршке заинтересованим странамa у доношењу уравнотежених одлука у ванредним ситуацијама појава поплава. Сава FFWS омогућава за пет прибрежних земаља доношење одлука о одговарајућем управљању и спровођењу мјера за спречавање и ублажавање интензивних поплава, заснованих на прецизним прогнозама течења и протока сa довољно дугим временом трајања. То захтијева блиску сарадњу са релевантним заинтересованим странама, управљање подацима и моделима на терену, што је од кључног значаја за успјешан развој система. Сава FFWS је од кључног значаја у овој сарадњи; од суштинског је значаја истаћи, да развој таквог система не би био могућ без помоћи, активне подршке и изузетне сарадње свих крајњих корисника пројекта у региону.  

Сава FFWS пружа прогнозерима хидрометолошких услуга експертски алат, омогућујући им да генеришу хидролошке прогнозе засноване на посматраним телеметријским подацима из хидролошких и метеоролошких мјерача и нумеричких временских прогноза (NWP). Сава FFWS користи хидролошке и хидрауличке моделе за израчунавање отицаја у сливу, протицаја ријеке и водостаја.  

Сава FFWS се показао као свеобухватни систем који укључује све податке и моделе које су приложиле појединачне земље. То га чини јединственим системом када је у питању прекогранична сарадња у прогнози поплава. Ипак, увијек постоји потенцијал за побољшање. 
Поставка Савa FFWS-а је модуларна. Комбинација падавина и температура из нумеричке временске прогнозе хидролошког модела који конвертује падавине и температуру у отицаје и, у већини случајева, хидрауличког модела за низводну трансформацију отицаја и израчун водостаја, дефинишу јединствене радне процедуре за прогнозу. Усљед броја хидролошких модела, хидрауличних модела и нумеричких модела временских прогноза доступних за Саву, неколико процедура за прогнозе је конфигурисано у Сава FFWS. 

Сава ФФВС интегрише сљедеће компоненте које су већ „прикључене“ у заједничку платформу и међусобно повезане: 

чвориште за прикупљање осмотрених података - Sava HIS
разни модели нумеричке прогнозе времена
У оквиру Сава FFWS, 8 NWP модела се користи за метеоролошки унос: 
- модел ALADIN1 Хрватска
- модел ALADIN Босна и Херцеговина
- модел ECMWF2
- модел ECMWF ensemble
- модел WRF3 Босна и Херцеговина
- модел WRF Црна Гора
- модел WRF Србија
- модел NMMB4 Србија.
_______________________
[1] Aire Limitée Adaptation dynamique Développement InterNational, http://www.umr-cnrm.fr 
[2] European Center for Medium range Weather Forecasting, https://www.ecmwf.int/
[3] Weather Research and Forecasting model, https://www.mmm.ucar.edu/
[4] Nonhydrostatic Mesoscale Model on B-grid of NOAA, https://nomads.ncep.noaa.gov
Заједно са NWP-ом, Сава FFWS је припремљен да екстраполира радарске или сателитске снимке како би се обезбиједила врло прецизна краткорочна хидролошка прогноза (тренутна прогноза) за неколико сати унапријед заснована на измјерeним вриједностима. Опрема за тренутну прогнозу за сада није доступна у сливу ријеке Саве. Први корак ка тренутној прогнози је постојање композитне слике падавина на радару (поље падавина), кориговане осмотреним подацима са земаљских мјерача кише (плувиометара). Радари у сливу ријеке Саве тренутно нису у стању да продукују прецизне слике падавина.  
Обзиром на значај осигуравања хидролошких прогноза и јачања свијести стручњака када је у питању унос метеоролошких података, у Сава FFWS, поред Опера1 композитних слика, имплементирају се Лиска радарски подаци из АРСО (Словенија). Ове слике су приказане само унутар система, али нису повезане ни са једним од хидролошких или хидрауличних модела имплементираних у оквиру Сава FFWS. Ово се такође односи и на H-SAF2 сателитске слике  
_______________________
[1] Radar Programme of EUMETNET, https://www.eumetnet.eu/
[2] Satellite Application Facility of EUMETSAT hsaf.meteoam.it 
 
Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Србија достављају своје екстерне хидролошке прогнозе директно у Сава FFWS
Хидролошки модели 
Сава FFWS тренутно садржи 13 хидролошких модела. Неки од њих су интегрисани модели, укључујући и хидрауличку компоненту. Неки покривају комплетни слив или велике области, други само малe локалне ријечне сливове.
Сљедећи модели покривају комплетан или главни дио слива ријеке Саве:
HEC-HMS Sava1  – комплетан слив (све земље) 
- WFlow2 Sava         – дио слива (Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија)
Сљедећи модели су локални модели: 
- Mike-NAMХрватска     – интегрисан у Мike11 хидраулички модел Хрватске
- Mike-NAM Уна                – интегрисан у Мike11 хидраулички модел Уне
- Mike-NAM Врбас  
- HBV-light4 Босна  
- WFlow Црна Гора
- HEC-HMS Колубара 
- HBV5 Колубара 
- HBV Јадар 
- HBV Тамнава 
- HBV Уб 
- HBV Љиг.    
_______________________
[1] https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/
[2] https://oss.deltares.nl/web/wflow/why-wflow
[3] https://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-hydro-river/hydrology
[4] https://www.geo.uzh.ch/en/units/h2k/Services/HBV-Model.html
[5] http://www.smhi.se/en/research/research-departments/hydrology/hbv-1.90007


Хидраулички модели
Сава FFWS тренутно садржи 30 хидрауличких модела.  
Сљедећи модел покрива главни ток ријеке Саве:
HEC-RAS Sava1 (Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија).
Сљедећи модели су локални модели:
HEC-RAS Босна 
HEC-RAS Сана 
HEC-RAS Саница 
HEC-RAS Уна (Бихаћ) 
- HEC-RAS Уна  (Босанска Крупа) 
HEC-RAS Уна (Кулен Вакуф) 
HEC-RAS Усора  
HEC-RAS Врбас  
HEC-RAS Дрина 
HEC-RAS Колубара – 17 одвојених модела за Колубару интегрисано и спојено  
- Мike112 Хрватска 
- Мike11 Уна 
- Мike11 Врбас. 
_______________________
[1] https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
[2] https://mikepoweredbydhi.com/products/mike-11
Сава FFWS је заснован на платформи Делфт-FEWS, која се примjењује на великом броју сливова у свијету. Платформа је флексибилна и омогућује интеграцију свих метеоролошких, хидролошких и хидрауличких модела који се користе у сливу. Сам систем је сложен, обзиром да је дизајниран у облику јединственог сервера централног система и три резервне копије, које се налазе у четири државе, заједно са делом система (архива и интернет сервер) који се налази у сједишту Савске комисије. Таква архитектура система омогућује активну сарадњу свих националних институција и истовремено обезбјеђује осјећај власништва. Сљедећа табела наводи институције корисника и улогу сваке од њих у систему, уговорене за прву фазу оперативног коришћења. 
 
Држава  Институције  Напомена 
Словенија  АРСО, Љубљана Централни сервер
Хрватска  ДХМЗ, Загреб 3. помоћни сервер
Хрватске воде, Загреб  
Босна и Херцеговина ФХМЗ, Сарајево  
РХМЗ РС, Бања Лука  
АВП Сава, Сарајево 2. помоћнисервер 
ЈУ Вода Српске, Бијељина  
Србија  РХМЗ, Београд 1. помоћни и тестни систем
ЈВП Србија воде, Београд  
Црна Гора  ЗХМС, Подгорица  
  ИСРБЦ  Архивски и web сервер