Заједнички акциони план

Са циљем да допринесе убрзању економског развоја у сливу ријеке Саве, Међународна комисија за слив ријеке Саве (Савска Комсија), израдила је уз подршку Свјетске банке, Заједнички акциони план за слив ријеке Саве 2017. године. Заједничка изјава представника држава Страна Оквирног споразума о сливу ријеке Саве (ФАСРБ) и Црне Горе о Плану активности и кључним тачкама за слив ријеке Саве као катализатор за сарадњу у региону, потписана је 15.06.2017. године.
 
У складу са Заједничким акционим планом, Савска комисија координира активности економске интеграције региона у приоритетним областима:
  • Приоритетна област 1: Јачање планирања у сливу ријеке Саве ради убрзања економских интеграција и улагања,
  • Приоритетнa област 2: Побољшање пловности водног пута ријеке Саве,
  • Приоритетна област 3: Побољшање управљања поплавама и мониторинг,
  • Приоритетна област 4: Развој одрживог ријечног туризма,
  • Приоритетна област 5: Заштита животне средине и прилагођење на климатске промјене.

Заједнички акциони план усмјерава пут и служи као катализатор за економску интеграцију и сарадњу у региону, доприносећи напорима држава Страна и Црне Горе да осигурају одрживи економски развој у сливу Саве.
Заједнички акциони план представља активности које прате имплементацију одредби Декларације са Шестог састанка Страна ФАСРБ-а (Београд, 1 јун 2016.) и даје директан допринос имплементацији процеса Берлин-Беч-Париз-Трст.