Skupna izjava o Skupnem akcijskem načrtu za Savski bazen (eng)