Skupna izjava o Skupnem akcijskem načrtu za Savski bazen