Tehnična in projektna poročila

Pregled strategije prilagajanja podnebnim spremembam
Start: 1.6.2017. End: 31.1.2018. More

Izboljšanje skupnih ukrepov za obvladovanje poplav v Savskem bazenu
Start: 21.6.2016. End: 31.10.2018. More

Vzpostavitev hidrološkega informacijskega sistema Mednarodne komisije za Savski bazen - Sava HIS
Start: 1.7.2015. End: 31.12.2015. More

Proti oceni ekološkega stanja vodnih teles v Savskem bazenu - STAWA
Start: 1.4.2015. End: 31.3.2016. More

Podpora Mednarodni komisiji za Savski bazen pri razvoju geografskega informacijskega sistema za Savski bazen - Sava GIS
Start: 23.1.2015. End: 30.10.2015. More

K praktičnim smernicam za trajnostno ravnanje s sedimentom z uporabo Savskega bazena kot vzorčni primer: Predlog vzpostavitve sistema za spremljanje sedimenta v Savskem bazenu
Start: 1.12.2014. End: 30.10.2015. More

Druga faza podpore vlade ZDA savskim državam
Start: 1.12.2014. End: 18.5.2018. More

K praktičnim smernicam za trajnostno ravnanje s sedimentom z uporabo Savskega bazena kot vzorčni primer: Ocena bilance sedimentov za reko Savo
Start: 19.5.2012. End: 1.12.2013. More

Načrt prilagajanja podnebnim spremembam na področju voda za Savski bazen - WATCAP
Start: 16.3.2012. End: 1.8.2015. More

Pilotni projekt o podnebnih spremembah: Ustvarjanje povezave med načrtovanjem obvladovanja poplavne ogroženosti in oceno podnebnih sprememb v Savskem bazenu
Start: 9.3.2011. End: 31.12.2013. More

Podrobna zasnova in namestitev prototipa za RIS - rečni informacijski sistem na reki Savi
Start: 1.3.2011. End: 1.3.2012. More

Priprava izvedbenih dokumentov za vzpostavitev Sava GIS
Start: 29.6.2009. End: 29.12.2009. More

Študija izvedljivosti in projektna dokumentacija za obnovo in razvoj prometa in plovbe po reki Savi
Start: 1.12.2007. End: 1.7.2008. More

Predhodna študija izvedljivosti za obnovo in razvoj plovbnega območja reke Save
Start: 25.12.2006. End: 19.3.2007. More