Druga faza podpore vlade ZDA savskim državam

Začetek/konec: 1. december 2014 - 18. maj 2018

Financira: Vlada ZDA

Glavni dosežki:

 

  • zbrani hidrološki in metrološki podatki, potrebni za kalibracijo modelov: podatki časovne vrste za obdobje 2009-2014; podatki o 13 jezovih in akumulacijah; podatki o 7 vratih in jezih; podatke o kanalih in črpališčih
  • Razvit hidrološki model HEC-HMS za Savski bazen in razdeljen zadevnim institucijam
    • delavnica hidrološkega modeliranja, ki je potekala v Zagrebu od 2. do 3. marca 2017
  • HEC-RAS hidravlični model za reko Savo in glavne pritoke, razvit in razdeljen ustreznim institucijam
    • nova geometrija reke, zagotovljena z zbiranjem podatkov na podlagi LiDAR
    • v Zagrebu je od 15. do 17. maja 2018 potekala delavnica hidravličnega modeliranja
  • Nakup informacijske opreme, ki je potrebna za zagotavljanje rezultatov prej opisanih aktivnosti, kot tudi za delovanje FFV Save. Informacijska oprema (strojna in programska oprema) je bila vsaki instituciji dostavljena decembra 2017, medtem ko so bili strežniki Sava FFWS uspešno nameščeni v petih gostiteljskih organizacijah Sava FFWS.

Documents in attachment

Sava HEC-HMS model - Tehnično poročilo
Sava HEC-RAS model - Tehnično poročilo