Izboljšanje skupnih ukrepov za obvladovanje poplav v Savskem bazenu

Začetek/konec: 1. junij 2016 - 31. december 2018

Financira: Investicijski okvir za Zahodni Balkan (WBIF), ki ga upravlja Svetovna banka

Glavni dosežki:

Documents in attachment

Poročilo o pripravi osnutka Načrta upravljanja s poplavno ogroženostjo v Savskem bazenu
Poročilo o vzpostavitvi sistema za napovedovanje in opozarjanje ob poplavah Save