K praktičnim smernicam za trajnostno ravnanje s sedimentom z uporabo Savskega bazena kot vzorčni primer: Ocena bilance sedimentov za reko Savo

Začetek/konec: 19. maj 2012 - 1. december 2013

Financira: Urad UNESCO v Benetkah

Documents in attachment

K praktičnim smernicam za trajnostno upravljanje s sedimenti z uporabo Savskega bazena kot predstavitve: Ocena bilance sedimentov za reko Savo