Priprava izvedbenih dokumentov za vzpostavitev Sava GIS

Začetek/konec: 29. junij 2009 - 29. december 2009

Financira: ISRBC

Documents in attachment

Kratek povzetek
Izvršni pregled