O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Treći sastanak strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save

završetak:  01.06.2011.početak:  31.05.2011.
mjesto događaja: 
Treći sastanak država strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, organiziran na visokom nivou, održan je 31. maja-1. juna 2011. godine na Brdu kod Kranja.

Sastanku su prisustvovale sve strane Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save: Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Srbija i Republika Slovenija, kao i predstavnici raznih organizacija, institucija i vlada.

Države strane Okvirnog sporazuma razmatrale su pitanja u vezi s provođenjem Okvirnog sporazuma, radom Savske komisije, donijele odluku o usvajanju Izvještaja o provođenju Okvirnog sporazuma i radu Savske komisije za period od 1. aprila 2009. do 31. marta 2011. godine, usvojile Deklaraciju Trećeg sastanka država strana Okvirnog sporazuma te dale jaku podršku novoj Strategiji o provođenju Okvirnog sporazuma kao i pripadajućem Akcionom planu za period 2011.-2015.

Četvrti sastanak država strana Okvirnog sporazuma održaće se u Bosni i Hercegovini.

PRILOŽENI DOKUMENTI

Preuzmi dokument»

AD.1_Svečano otvaranje i uspostavljanje Sastanka Strana_Izjava

Preuzmi dokument»

AD.2_Usvojeni dnevni red

Preuzmi dokument»

IZVJEŠTAJ+Aneksi_Engleski jezik

Preuzmi dokument»

Drugi nacionalni izvještaj o provođenju FASRB_SLOVENIJA

Preuzmi dokument»

Drugi nacionalni izvještaj o provođenju FASRB_BOSNA I HERCEGOVINA

Preuzmi dokument»

Drugi nacionalni izvještaj o provođenju FASRB_HRVATSKA

Preuzmi dokument»

Drugi nacionalni izvještaj o provođenju FASRB_SRBIJA

Preuzmi dokument»

Lista učesnika

Preuzmi dokument»

AD.3_Službene izjave strana Okvirnog sporazuma

Preuzmi dokument»

AD.4_Suradnja sa partnerima-kratko obraćanje

Preuzmi dokument»

AD.5_Izvještaj o provođenju Okvirnog sporazuma

Preuzmi dokument»

AD.6_Strategija_D.Komatina

Preuzmi dokument»

AD.10_Prioritetni projekti_M.Bricelj

Preuzmi dokument»

AD.11_Mogućnosti finansiranja_Prezentacije

Preuzmi dokument»

Strategy on implementation of the FASRB-engleski jezik

Preuzmi dokument»

Action Plan for the Period 2011-2015-engleski jezik